PROGRAM

Program podľa sál:
Hlavná sála
Workshopy 1
Workshopy 2

Organizátori:

TheMarketers.biz živé

Mediálni partneri:

MARKETERIS

Odborní garanti:

IAB Slovakia Associácia Digitálnych Marketingových agentúr